Varför Gränsfors Bruk?

Allt som produceras kräver resurser och alla dessa resurser tär mer eller mindre på vår miljö och på människor. Vad vi tar för resurser i anspråk och vad vi använder dessa resurser till är en fråga om ansvar. Vi ser det som en kombination av miljömässigt-, etiskt-, och socialt ansvar. Vi som företag har ett gränslöst ansvar för det totala och det är vår skyldighet att hela tiden arbeta med dessa frågor.

Människan har använt yxor i över en miljon år. Genom historien har vi med yxans hjälp fått ved till våra eldar, byggt våra hus och skyddat oss mot våra fiender, för att bara nämna några områden. Under stora delar av mänsklighetens historia har yxan varit ett livsavgörande verktyg.

Vi på Gränsfors Bruk drivs av ett ansvar för att kunskapen om yxor och yxtillverkning vårdas och finns kvar till kommande generationer. Vi strävar därför efter att tillverka så bra yxor som möjligt utifrån tre olika perspektiv.

Det finns olika yxor för olika användningsområden. Ska du klyva ved behövs en viss typ av yxa, ska du fälla ett träd fungerar en annan modell bättre och ska du bygga ett timmerhus då är en tredje modell att föredra. För att förstå funktion, användningsområden och utveckling krävs kunskap. Kunskap som i viss mån kan anskaffas, men ofta är det kunskap som funnits men som gått förlorad.

Vi på Gränsfors Bruk strävar därför hela tiden efter att samla på oss kunskap om yxor, och förmedla den till andra. Ett sätt är att bjuda in och ha en kontinuerlig dialog med smides-, timrings- och yx-intresserade. Ett annat sätt är att ha ett yxmuseum där vi samlar yxor från olika tider och olika platser. Ett tredje sätt är med hjälp av Yxboken som följer med varje yxa, där vi försöker förmedla vår kunskap om yxor och yxanvändning till dig som användare.

Det bästa vi kan göra för miljön är att tillverka få kvalitetsprodukter som håller länge. En bra produkt som vårdas väl får sannolikt en ökad livslängd vilket gör att vi inte behöver tillverka lika många produkter. Som ett bevis på vår målsättning att tillverka hållbara produkter lämnar vi 20 års garanti på våra yxor.

Till våra yxor använder vi återvunnet stål, vegetabiliskt garvat kromfritt läder och träskaft av hickory. Val av material är viktigt, inte bara utifrån ett miljömässigt tillverkningsperspektiv, utan även utifrån vad som händer med materialen när yxan till slut inte kan användas längre. Stålet kan återigen återvinnas, lädret och skaftet förmultnar och inget behöver bli till avfall.

Vidare har vi sedan flera år en plan på att helt upphöra med vårt oljeberoende, där vi bland annat har investerat i bergvärme som värmer upp våra lokaler och moderna HF-ugnar som värmer upp vårt stål i stället för oljeugnar. Vi har även ett brinnande intresse av att sänka vår energiförbrukning och investerar därför löpande i energibesparande åtgärder. Vårt senaste uppsatta mål är att inom en snar framtid bli helt självförsörjande på förnyelsebar energi.

En yxa blir så bra som den sammanlagda yrkesskickligheten hos de människor som smidit, slipat och skaftat yxan. Alla yxor vi tillverkar är gjorda av människors händer. Alla dessa människor ska ha stor respekt och erkännande för sitt yrkeskunnande. Utan dem vore företaget ingenting.

För oss på Gränsfors Bruk är det viktigt att du som kund vet att våra anställda har svenska marknadsmässiga löner, bra arbetsförhållanden, semester och pensionsavsättningar, men även möjligheten att förena arbete och fritid. Med andra ord förutsättningar som överensstämmer med de värderingar och de förhållanden som du som kund förmodligen vill ha för dig själv och dina barn.

Att göra en bra produkt utifrån ovanstående perspektiv är vårt sätt att visa ansvar mot dig som ska köpa och använda produkten, mot vår miljö och mot våra anställda.